Kvalitná montáž ovplyvní výsledok

Rovnako veľkú pozornosť ako výberu sklenených výplní je potrebné venovať aj výberu firmy, ktorá ich montáž vykoná. Aj ten ten najlepší stavebný otvor sa môže neodbornou montážou stať nekvalitným. Dnes samozrejme existuje rad špičkových firiem akými sú plastové okná nové zámky , ktoré odvádzajú v tomto smere vynikajúcu prácu, ale bohužiaľ je možné naraziť aj na tie, ktoré sa snažia na vykonávaných prácach čo najviac ušetriť, alebo nemajú dostatočne kvalifikovaných pracovníkov. Aby sme zamedzili problémom s nesprávnou montážou, je dôležité nechať si vypracovať už spomínaný podrobný projekt, dojednať s firmou zmluvu, v ktorej bude definovaný spôsob montáže, ukotvenia a osadenia výrobku v ostení, nadpraží aj parapetné časti s doložením detailu a do tretice by mal na práce dohliadať stavebný dozor.

Parotesné prevedenie škáry

Aby bol stavebný priestor a sklenená výplň v ňom správne osadená, je nutné, aby bol priestor medzi jeho rámom a stenou domu, to znamená, že pripojovacie škára musí byť vykonaná parotesne. Škáru treba vyplniť tepelným izolantom, teda montážnou penou a zvnútra i zvonka musí byť uzavretá pomocou špeciálnych parotesných a paropriepustných fólií. Tento spôsob inštalácie je možné v zmluve aké majú plastové okná nové zámky označiť ako parotesné prevedenie škáry, prípadne ako RAL montáž, alebo systém i3.
 

Kvalitná montáž ovplyvní výsledok
4 (80%)1