Nedajte na prvý dojem

Začiatky sú ťažké. Každá životná zmena obsahuje začiatok niečoho nového. Veľkou životnou zmenou býva aj začiatok štúdia na vysokej škole. Pamätáte sa aj vy na prvý deň? Videli ste sa prvýkrát s budúcimi spolužiakmi, niektorí vám ani neboli sympatickí, z tých sa možno neskôr vykľuli vaši najlepší kamaráti. Ale hlavne ten prvý dojem zo štúdia. Každý profesor považuje svoj predmet za kľúčový a preto vyžaduje pripravenosť na stodvadsať percent.

Informácie filtrujte

Samozrejme nikto z nich nebude ospravedlňovať vašu neprítomnosť na prednáškach, na ktorých, okrem iného, vyžaduje pripravenosť a aktivitu. A žeby existovali predmety, na ktoré nebudete písať nekonečné seminárky? Na to môžete rovno zabudnúť. A čo sa týka skúšok, to už sú len čerešničky na torte, mnohí sa k nim ani nedopracujú. Zdá sa vám, že sú to neprimerané požiadavky? Nech sa páči, nikto vás nenúti, aby ste u nás študovali. Z takýchto informácií som mala hlavu ako melón a dojem, že nie je žiadna šanca, aby niekto ako ja túto školu vyštudoval. Našťastie, žiadna kaša sa neje taká horúca, ako sa uvarí, takže sa nakoniec väčšina mojich spolužiakov dopracovala k šťastnému koncu a stretli sme sa v hojnom počte na promóciách.

Nedajte na prvý dojem
4 (80%)3