Nedajte na prvý dojem

Začiatky sú ťažké. Každá životná zmena obsahuje začiatok niečoho nového. Veľkou životnou zmenou býva aj začiatok štúdia na vysokej škole. Pamätáte sa aj vy na prvý deň? Videli ste sa prvýkrát s budúcimi spolužiakmi, niektorí vám ani neboli sympatickí, z tých sa možno neskôr vykľuli vaši najlepší kamaráti. Ale hlavne ten prvý dojem zo štúdia. Každý profesor […]